Alarmeringsliste – Lokal

 

Bestyrelsen: Att. navn Telefon E-mail
 Formand  Leif Bødker  29128547  leif.bdker@mvb.net
 Næstformand  Lars Laigaard  97196919 / 40186919  lars@laigaard.dk
 Sekretær  Ove Kristensen 97196431 / 21789012  ove1807@hotmail.com
  Kasserer  Jens Hvegholm  97196062  jens.hvegholm@mvbmail.dk
  Bestyrelsesmedlem  (Aage Madsen)  97196113 / 26256113  minnaaage@hotmail.com
Vandværks-passer  Kemic Vandrens  ?
Håndværkere og materiel:
Elektriker  Blåhøj El  ?
El-forsyning  MES  ?
VVS
Entreprenør  Skærlund Maskinstation  ?
El-forsyning
TeleDanmark (påvisning af kabler)  TDC  ?
Telefon
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver DVN ApS. 98666666/60399660 dvn@dvn.dk
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Nabovandværker
 Skarrild Vandværk
Sdr. Omme Vandværk
 Uhre Vandværk
Sandet Vandværk
Følsomme forbrugere
Sygehus
Plejehjem
Ældrecenter
Skole
Børneinstitutioner
Dagplejere
Mejeri